Reklamacje

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy w czasie i w sposób przyjęty dla danego rodzaju przesyłki. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Klient powinien skontaktować z obsługą sklepu w celu uzgodnienia postępowania reklamacyjnego.

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego można złożyć:

  • pisemnie na adres: Sklep internetowy Regmot24, ul. Mogilska 121C, 31-571 Kraków
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@regmot24.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Sklep internetowy Regmot24, ul. Mogilska 121C, 31-571 Kraków.

Reklamowany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem jeżeli jest to możliwe, oraz z pisemną informacją dotyczącą wady reklamowanego produktu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu wraz z kosztami dostawy lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem bez wcześniejszego uzgodnienia.

Rozstrzyganie sporów

Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę REGMOT inż. Wiesław Ptak.