Prawo do odstąpienia od umowy

Zwroty towarów

Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich przyjęcia, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271.
Zwracany towar powinien być kompletny, oraz nie powinien posiadać śladów używania czy montażu.

Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą/paragonem oraz wypełnionym "Oświadczeniem o odstąpieniem od umowy" (do pobrania poniżej). Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wpłaconej kwoty łącznie z opłatą za dostawę. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Sklep gwarantuje Klientowi zwrot wpłaconej kwoty łącznie z opłatą za dostawę. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Rozstrzyganie sporów

Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Konsumentem zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy REGMOT inż. Wiesław Ptak, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę REGMOT inż. Wiesław Ptak.